19ο 36ωρο/19th 36hr Endurance Ride by the Hellenic Moto Guzzi Club

Το 36ωρο Αντοχής δεν είναι κάτι που περιγράφεται σε μια κόλλα χαρτί ή γράφεται στην οθόνη ενός υπολογιστή / The 36hr Endurance ride is not something that can be described in a piece of paper or written on the screen of a computer. Someone has to live it in order to understand it.

Advertisements